सम्पर्क

इमेल पठाउनुहोस

सम्पर्क विवरण

बालकल्याण माध्यमिक विद्यालय

रोल्पा नगरपालिका– २ लिवाङ, रोल्पा

टोल फ्री नम्बर: १६६०८६४४००२
फोन नम्बर: ०८६-४४०१८९
इमेल: balkalyanmss@gmail.com

Scroll to Top