रोल्पाको गौरव रोल्पाको शान,
सबैको रोजाइ बालकल्याणशिक्षाको सुरुवात, बालकल्याणको साथ

“एक्काईसऔं शताब्दीको परिवेशमा, शिक्षामा सबैको समान पहुँच अभिबृद्धी गरि गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्यानुभुत गर्न प्रबिधिमैत्री शिक्षण सिकाईको माध्यमद्वारा प्राबिधिक सिपले सुसज्जित रोजगार उन्मुख तथा आत्मनिर्भर नागरिक उत्पादन गर्दै नेपालकै उत्कृष्ट नमुना विद्यालयको रूपमा पहिचान गराउने” यस विद्यालयको दुरदृष्टि रहेको छ ।


यस विद्यालयमा वालविकास देखि कक्षा १० सम्म नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषा माध्यममा, कक्षा ११ र १२ मा बिज्ञान, ब्यबस्थापन, मानबिकी र शिक्षा समुहमा, डिप्लोमा र प्रिडिप्लोमा तहमा CTEVT को सिभिल ईन्जिनियरिङ कार्यक्रम, दृष्टिबिहिन र सुस्तश्रवण भएका बिद्यार्थीहरुकालागि आवासीय ब्यबस्था सहितको बिशेष कक्षा तथा खुला बिद्यालय कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् ।

    Scroll to Top